HELM OÜ

OÜ Helm põhilisteks tegevusvaldkondadeks on üldehitus- , rekonstrueerimise- ja renoveerimistööd. Nii pea- kui ka alltöövõtuna.
Põhitöö kõrvalt tegeleme ka viimistlus-, fassaadi- ja lammutustöödega.
Ehitame hooneid ja rajatisi võtmed kätte meetodil nii era- kui äriklientidele.
Meie jaoks ei ole olemas liiga väikseid või suuri objekte.
Hea projekti õnnestumise valemiks on, hea koostöö ja suhtlemine tellijaga, kvaliteetsed materjalid ja oskustöölised.
Igale projektile läheneme individuaalselt, lähtudes tellija soovidest ja eelarvevõimalustest.
Teostatud töödele tagatud garantii.

TEGEVUSLOAD
Ehitusjuhtimine, registrinumber: EEJ003378
Ehitamine, registrinumber: EEH001645
Muinsuskaitse tegevusluba, registrinumber: E 810/2014

Meeldivale koostööle lootes.
OÜ HELM